C E N O V É   S A Z B Y  *) NÁSTUPNÍ   1 km/1 jízda   ČEKÁNÍ 1 min.  
  1. SAZBA PRO JÍZDU V PRAZE A MIMO PRAHU - ZÁKLADNÍ SAZBA A                        VÍCEMÍSTNÝ  VŮZ 40   28   6
  2. SAZBA PRO JÍZDU V PRAZE A MIMO PRAHU  NAD 50KM JEDNÍM                          SMĚREM SE STARTEM Z KLÁNOVIC, ŠESTAJOVIC A ÚJEZDA N.L. 40   23   6
  3. SAZBA PRO JÍZDU MIMO PRAHU JEDNÍM SMĚREM NAD 100 KM  40   19   6
  4. SAZBA PRO JÍZDU V PRAZE A MIMO PRAHU OBĚMA SMĚRY NAD 100KM SE          STARTEM  Z KLÁNOVIC, ŠESTAJOVIC A ÚJEZDA N.L. **) 40   14   6
                                PŘEPRAVA 5 - 8 OSOB SAZBA Č.1  
        *) Cena za nasednutí do vozidla, zapnutí taxametru a zahájení jízdy, příp. za pomoc při nastupování a vystupování                  zákazníka.
      **) Start a cíl ve stejném místě (sazbu lze využít jen pokud se čeká mezi                  trasami na zákazníka a je započítaná čekací doba)  

            Za přistavení vozu mimo území hl. m. Prahy se účtují příplatky.

     Pro cesty mimo území hl. m. Prahy je stanovena minimální částka 300 Kč.

 
            Pracovní doba 7.00 - 19.00 hod., mimo pracovní dobu sazba č. 1  
            Nejsme plátci DPH  
            Cestující je povinen se za jízdy připoutat bezpečnostními pásy. 
            Ve vozidle je zákaz kouření a konzumace potravin.
            Za znečištění vozu účtujeme pokutu ve výši od 2000,- Kč

Transfer na a z Letiště Praha (5.00h-23.00h a do 4 osob) - paušální cena 1000Kč + poplatek 100Kč za vjezd na Letiště Praha

Transfer na a z Letiště Praha (23.00h-4.00h nebo 5-8 osob) - paušální cena 1250Kč + poplatek 100Kč za vjezd na Letiště  Praha 

Cena a trasa byla vypočítána pomocí navigace a vyhodnocena jako nejrychlejší, zákazník prěd odjezdem musí souhasit s trasou. Cena se vztahuje na start ze Šestajovic a blizkého okolí .

                                                                Ceník platný od 1.5.2020    

J&V partners, s.r.o.
Klánovice
+420 737 157 956